Δραστηριότητες

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2018, 10:14 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018  στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11Β
3. Ψηλά Κτίρια
4. Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών
5. Ο Περί Ειδικής Εκτέλεσης Νόμος
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Αδειοδότησης και Τίτλων Ιδιοκτησίας – Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών
8. Συνάντηση με Τρόικα - Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου
9. Επέκταση Πολεοδομικών Κινήτρων
10. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 4 Ιουλ 2018, 3:26 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συζήτηση επί των θεμάτων που στάληκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
3. Εκπροσώπηση Συνδέσμου σε Επιτροπές Προσβασιμότητας και Πυρασφάλειας
4. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11 Β
5. Ο Περί Ειδικής Εκτέλεσης Νόμος – Συνάντηση με το Τμήμα Κτηματολογίου
6. Ψηλά Κτίρια και οφέλη στην Κοινωνία και Οικονομία
7. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου στην V.M. DEVELOPING LTD
8. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιουν 2018, 5:41 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας – Συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:
- Καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων που γίνονται μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης 
- Ενίσχυση του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης  
- Αυστηρά μέτρα των τραπεζών για εμβάσματα που προέρχονται από αγοραστές ακινήτων από τρίτες χώρες  
- Εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότησης και τίτλων ιδιοκτησίας (επισυνάπτεται εισήγηση)
3. Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος 
4. Πρόταση νόμου για Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών όπως εγκρίθηκε από τον κ. Αλέκο Μαρκίδη  
5. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017 
6. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιουν 2018, 5:39 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας – Συζήτηση και καταγραφή θεμάτων
3. Ο Περί Πώλησης Ακινήτων Ειδική Εκτέλεση Νόμος (Επικείμενη συνάντηση με Τμήμα Κτηματολογίου)  
4. Εκσυγχρονισμός του συστήματος Αδειοδότησης και Τίτλων Ιδιοκτησίας
5. Ψηλά Κτίρια & Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
6. Συνέδριο Ακινήτων – 17 Μαΐου
7. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017 
8. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2018, 10:00 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
3. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου
4. Απεγκλωβισμός Αγοραστών
5. Συνέδριο Ακινήτων – 17 Μαΐου
6. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιαν 2018, 1:45 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Απαιτήσεις Τραπεζών 
3. Κοινόχρηστα / Κοινόκτητες Οικοδομές
4. Ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη Γη
5. Εγγραφές/Διαγραφές Μελών

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 2 Ιαν 2018, 11:26 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της IMPERIO PROPERTIES στη Λεμεσό, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη Γη
3. Αξιοποίηση της κρατικής γης
4. Κοινόχρηστα / Κοινόκτητες Οικοδομές
5. Η νέα πολιτική της Κίνας για επενδύσεις σε ακίνητα
6. Εισηγήσεις Συνδέσμου για τον Νόμο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Ειδική Εκτέλεση)
7. Οικονομικά Συνδέσμου

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 9 Ιουν 2017, 3:32 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο HILTON PARK της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2 Διάφορες νομοθεσίες/προτάσεις νόμου που συζητούνται στη Βουλή (ΦΠΑ στη γη, Πυρασφάλεια κλπ)
3. Εισήγηση του Υπ. Οικονομικών για κατάργηση του Άρθρου 11 Β του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 
4. Άδειες εισόδου από Κίνα και Μέτρα των Τραπεζών 
5. Προσφορά Κοινωνικής Στέγης 
6. Οικονομικά Συνδέσμου – Επικαιροποίηση στοιχείων Τραπεζικού λογαριασμού και καθυστερημένες οφειλές μελών
7. Διάφορα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 25 Μαΐ 2017, 1:00 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ του Συνδέσμου που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στις 9.30 π.μ. στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία είναι η ακόλουθη: 

· ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – 9.30 π.μ.  

· ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 10:00 π.μ. 

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού – Αναφορά στα πεπραγμένα του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατάθεση και έγκριση οικονομικών καταστάσεων Συνδέσμου και Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
3. Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σύνδεσμο και ευρύτερα τον κλάδο. 

· ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 12:00 μ 

1. Χαιρετισμός από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.
2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, κ. Χρίστο Μιχαηλίδη.
3. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του CIPA, κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη
4. Χαιρετισμός από την εκπρόσωπο της FIABCI (Τμήμα Κύπρου), κα Μελάνθη Νικολάου.
5. Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτό. 

· ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Απονομή τιμητικής πλακέτας στους πρώην Προέδρους του Συνδέσμου. 

· ΓΕΥΜΑ – 1.00 μ.μ.

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 5 Απρ 2017, 11:35 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών
2. Συνάντηση με την με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 12:00 μ
3. Ερμηνευτική Εγκύκλιος 210 του Τμήματος Φορολογίας - Προβλήματα στις Αιτήσεις για Μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ.
4. Μεμονωμένη Κατοικία
5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής φορολογικών Θεμάτων για τη συνάντηση που είχε με θέμα Option to Tax.
6. Πυρασφάλεια 
7. Κίνητρα για κοινωνική στέγη
8. Στήριξη 11ου Συνεδρίου Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2017
9. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
10. Οικονομικά Συνδέσμου, Οφειλές/Διαγραφές Μελών και Τιμολόγιο FIABCI
11. Έγκριση και υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων

1-10 of 99