Δραστηριότητες

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2018, 10:00 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
3. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου
4. Απεγκλωβισμός Αγοραστών
5. Συνέδριο Ακινήτων – 17 Μαΐου
6. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιαν 2018, 1:45 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Απαιτήσεις Τραπεζών 
3. Κοινόχρηστα / Κοινόκτητες Οικοδομές
4. Ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη Γη
5. Εγγραφές/Διαγραφές Μελών

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 2 Ιαν 2018, 11:26 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της IMPERIO PROPERTIES στη Λεμεσό, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη Γη
3. Αξιοποίηση της κρατικής γης
4. Κοινόχρηστα / Κοινόκτητες Οικοδομές
5. Η νέα πολιτική της Κίνας για επενδύσεις σε ακίνητα
6. Εισηγήσεις Συνδέσμου για τον Νόμο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Ειδική Εκτέλεση)
7. Οικονομικά Συνδέσμου

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 9 Ιουν 2017, 3:32 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο HILTON PARK της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2 Διάφορες νομοθεσίες/προτάσεις νόμου που συζητούνται στη Βουλή (ΦΠΑ στη γη, Πυρασφάλεια κλπ)
3. Εισήγηση του Υπ. Οικονομικών για κατάργηση του Άρθρου 11 Β του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 
4. Άδειες εισόδου από Κίνα και Μέτρα των Τραπεζών 
5. Προσφορά Κοινωνικής Στέγης 
6. Οικονομικά Συνδέσμου – Επικαιροποίηση στοιχείων Τραπεζικού λογαριασμού και καθυστερημένες οφειλές μελών
7. Διάφορα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 25 Μαΐ 2017, 1:00 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ του Συνδέσμου που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στις 9.30 π.μ. στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία είναι η ακόλουθη: 

· ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – 9.30 π.μ.  

· ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 10:00 π.μ. 

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού – Αναφορά στα πεπραγμένα του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατάθεση και έγκριση οικονομικών καταστάσεων Συνδέσμου και Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
3. Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σύνδεσμο και ευρύτερα τον κλάδο. 

· ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 12:00 μ 

1. Χαιρετισμός από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.
2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, κ. Χρίστο Μιχαηλίδη.
3. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του CIPA, κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη
4. Χαιρετισμός από την εκπρόσωπο της FIABCI (Τμήμα Κύπρου), κα Μελάνθη Νικολάου.
5. Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτό. 

· ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Απονομή τιμητικής πλακέτας στους πρώην Προέδρους του Συνδέσμου. 

· ΓΕΥΜΑ – 1.00 μ.μ.

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 5 Απρ 2017, 11:35 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών
2. Συνάντηση με την με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 12:00 μ
3. Ερμηνευτική Εγκύκλιος 210 του Τμήματος Φορολογίας - Προβλήματα στις Αιτήσεις για Μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ.
4. Μεμονωμένη Κατοικία
5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής φορολογικών Θεμάτων για τη συνάντηση που είχε με θέμα Option to Tax.
6. Πυρασφάλεια 
7. Κίνητρα για κοινωνική στέγη
8. Στήριξη 11ου Συνεδρίου Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2017
9. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
10. Οικονομικά Συνδέσμου, Οφειλές/Διαγραφές Μελών και Τιμολόγιο FIABCI
11. Έγκριση και υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 1 Μαρ 2017, 1:04 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Τέλη ανάπτυξης αδειών ιδιοκτησίας - ενημέρωση από Επιτροπή Αδειών Ανάπτυξης και Τίτλων Ιδιοκτησίας 
3. Απόφαση από τις πολεοδομικές αρχές ότι δεν θα επιτρέπουν πλέον να υποβάλλεται αίτηση για πολεοδομική άδεια πρώτα και στη συνέχεια άδεια οικοδομής για έως και τέσσερεις κατοικίες, αλλά πρέπει να γίνεται κατευθείαν για άδεια οικοδομής  
4. Άρση περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά του Ιράν - ενημερωτική επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών 
5. Σεμινάριο «Δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αστικό σχεδιασμό» 
6. Ανταλλαγή κρατικών ακινήτων με χρέος του κράτους προς την Κεντρική Τράπεζα 
7. Προβλήματα και Εισηγήσεις – Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για αγορά ή ανέγερση κατοικίας 
8. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
9. Οικονομικά Συνδέσμου – Καθυστερημένες οφειλές 
10. Διάφορα

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 2 Νοε 2016, 2:24 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

31 Οκτωβρίου 2016.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 


1. Έγκριση πρακτικών
2. Επανεξέταση της πολιτικής του φόρου εισοδήματος – Συνάντηση με PWC
3. Τεχνική βοήθεια της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου της πολεοδομικής νομοθεσίας
4. Κοινόχρηστα
5. Ο ΦΠΑ στη γη
6. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
7. Οικονομικά Συνδέσμου
8. Διάφορα

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 21 Μαρ 2016, 4:17 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016. 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00 μ. στα ραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών - επισυνάπτονται
2. Ο Περί Διαχείρισης Σύμβασης και Διαδικασίας Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος και Ο Περί Σύστασης και Λειτουργίας Οργανισμών Διαχείρισης Διαδικασίας Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Ενημέρωση για τη συνάντηση που θα γίνει στις 9.00 πμ
3. Ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτου Νόμος (Απεγκλωβισμός Αγοραστών)
4. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των πωλητών να παραδίδουν waiver στον αγοραστή
5. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στη Βουλή
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Διάφορα

Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 17 Φεβ 2016, 5:48 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών
2. Συνάντηση με Υφυπουργό παρά τω Προέδρω στις 12.00 μ
3. Ενημέρωση για συνάντηση της Επιτροπής Επικοινωνίας
4. Διάφορα

1-10 of 95