Δραστηριότητες

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 20 Μαρ 2019, 2:00 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης
3. Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων
4. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου – Συνάντηση 19 Μαρτίου
5. Ενημέρωση για Νομοσχέδια που εκκρεμούν
6. Προστασία της Παραλίας
7. Εμπόδια στην πώληση Ακινήτων
8. Πολεοδομικά Κίνητρα
9. Διαγραφές Μελών – MFC Developers και ΚΕΡΜΙΑ
10. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 14 Μαρ 2019, 7:41 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης
3. Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων
4. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου – Συνάντηση 19 Μαρτίου
5. Property Conference 2019 (15 Μαρτίου) και 13th Real Estate Conference (22 Μαϊου)
6. Εγγραφές Νέων Μελών – A. G & G LUXURY HOMES LTD και Planetvisoon Holdings Ltd
7. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 14 Μαρ 2019, 7:40 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης 
3. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή 
4. Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων 
5. Δήλωση Πολιτικής 
6. Πολεοδομικά Κίνητρα
7. Προσιτή Κατοικία 
8. Καταχρηστικές Ρήτρες 
9. Διοργάνωση του 13oυ Συνεδρίου Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών από την ΙΜΗ στις 22 Μαϊου 
10. Οικονομικά Συνδέσμου – εισηγήσεις για διαγραφές μελών με βάση τον κατάλογο οφειλόμενων συνδρομών
11. Διάφορα 
12. Παρουσίαση από εκπροσώπους της ΕΥ - CITIZENSHIP

Έκτακτη Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 2:05 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία της TOFARCO στη Λευκωσία ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί της πρόθεσης της κυβέρνησης να ζητήσει αντιστάθμισμα για τον πρόσθετο συντελεστή που αφορά τα πολεοδομικά κίνητρα του Προέδρου της Δημοκρατίας τα οποία ισχύουν από τον Μάιο του 2015, καθότι θα πρέπει να δοθεί παράταση πριν το τέλος του χρόνου (λήγουν).

Το θέμα αυτό προέκυψε την Παρασκευή 14/12 όταν ο Σύνδεσμος μαζί με άλλους φορείς της κτηματαγοράς κλήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ανακοινώσουν την πιο πάνω πρόθεση της κυβέρνησης. Της σύσκεψης προήδρευε η βοηθός του Υπουργού Εσωτερικών στην παρουσία άλλων υπηρεσιακών του Υπουργείου και της Πολεοδομίας, του Συνδέσμου, του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ. Η κύρια αιτία της πρόθεσης αυτής είναι ότι τα κίνητρα αυτά εξυπηρέτησαν σε μεγάλο βαθμό τον λόγο που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης καθότι ο τομέας βρίσκεται τώρα σε αναπτυξιακή πορεία.

Εκεί επεξηγήθηκε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι ότι κατά την ανανέωση των πολεοδομικών κινήτρων, θα ζητηθεί όπως το 50% του επιπλέον συντελεστή που προκύπτει να φορολογηθεί σύμφωνα με την εκάστοτε αξία που προκύπτει από τη γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου. Το ποσό που θα προκύψει θα αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης του Σχεδίου που ετοιμάζει το Υπουργείο για Προσιτή Κατοικία. Όλοι τάχθηκαν ενάντια στο ύψος του ποσοστού αυτού αλλά αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί κάτι ως αντιστάθμισμα.

Ακούστηκαν διάφορες απόψεις με επικρατέστερη να ανανεωθούν τα κίνητρα ως έχουν για τρεις μήνες έως ότου όλοι οι παρευρισκόμενοι συζητήσουν το θέμα με τα μέλη τους και να επανέλθουν με εισηγήσεις κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό αφού περί τα μέσα της σύσκεψης ήρθε και ο Υπουργός Εσωτερικών ο οποίος μάλιστα είπε ότι η πρόταση αυτή θα τεθεί προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης 19/12.

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 1:59 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018  στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών  
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης 
3. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή 
4. Κολυμβητικές Δεξαμενές 
5. Οικονομικά Συνδέσμου – εισηγήσεις για διαγραφές μελών που δεν λειτουργούν 
6. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 1:58 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για νέα κίνητρα και άλλες ιδέες με στόχο την αύξηση της ζήτησης των ακινήτων
3. Διαβατήρια
4. Απαλλαγή των ψηλών προμήθειων που δίδονται από το φορολογητέο εισόδημα
5. Εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Διαγραφές Μελών
8. Οικονομικά Συνδέσμου
9. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 1:55 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του συνδέσμου έγινε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών  
2. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11 Β – ενημέρωση για τη συνεδρία της Επιτροπής Κατασκευών της ΟΕΒ
3. Ο Περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη Χρήση) 
4. Εισηγήσεις για έκδοση άδειας μετανάστευσης σε επενδυτές τρίτων χωρών (Ιρανοί κλπ) 
5. Διαβατήρια: Διεκδικεί ρόλο η Βουλή – άρθρο της Stockwatch
6. Ο Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Airbnb) – Παρατηρήσεις Στ. Λεπτού και πρόταση νόμου 
7. AML Checklist for Developers – επισυνάπτεται
8. Συνάντηση με ΤΡΟΙΚΑ με θέμα: Housing Market and Immovable property regulation (Housing market trends) - στις 3.00 – 4.00 μμ στο Υπουργείο Οικονομικών
9. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2018, 10:14 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018  στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11Β
3. Ψηλά Κτίρια
4. Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών
5. Ο Περί Ειδικής Εκτέλεσης Νόμος
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Αδειοδότησης και Τίτλων Ιδιοκτησίας – Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών
8. Συνάντηση με Τρόικα - Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου
9. Επέκταση Πολεοδομικών Κινήτρων
10. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 4 Ιουλ 2018, 3:26 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συζήτηση επί των θεμάτων που στάληκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
3. Εκπροσώπηση Συνδέσμου σε Επιτροπές Προσβασιμότητας και Πυρασφάλειας
4. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11 Β
5. Ο Περί Ειδικής Εκτέλεσης Νόμος – Συνάντηση με το Τμήμα Κτηματολογίου
6. Ψηλά Κτίρια και οφέλη στην Κοινωνία και Οικονομία
7. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου στην V.M. DEVELOPING LTD
8. Διάφορα

Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιουν 2018, 5:41 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας – Συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:
- Καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων που γίνονται μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης 
- Ενίσχυση του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης  
- Αυστηρά μέτρα των τραπεζών για εμβάσματα που προέρχονται από αγοραστές ακινήτων από τρίτες χώρες  
- Εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότησης και τίτλων ιδιοκτησίας (επισυνάπτεται εισήγηση)
3. Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος 
4. Πρόταση νόμου για Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών όπως εγκρίθηκε από τον κ. Αλέκο Μαρκίδη  
5. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017 
6. Διάφορα

1-10 of 106