Παρουσία στην Κοιν. Επιτροπή Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 17 Νοε 2010, 12:50 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 24 Νοε 2010, 10:41 μ.μ. ]
15 Νοεμβρίου 2010. 

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτοπής Εσωτερικών κατά την οποία έιχε την ευκαιρία να εκφράσει τις παρατηρήσεις και εισηγήσιες του επι των τελικών κειμένων των τριών από τα πέντε Νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότησηοικοδομών και την έκδοση εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας.
Comments