Έκτακτη Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 29 Ιαν 2016, 12:09 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016.

Η συνεδρία συγκλήθηκε έκτακτα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί του προτεινόμενου από το Υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο με τίτλο Ο Περί Διαχείρισης Σύμβασης και Διαδικασίας Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2015.
Comments