Έκτακτη Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 2:05 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία της TOFARCO στη Λευκωσία ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί της πρόθεσης της κυβέρνησης να ζητήσει αντιστάθμισμα για τον πρόσθετο συντελεστή που αφορά τα πολεοδομικά κίνητρα του Προέδρου της Δημοκρατίας τα οποία ισχύουν από τον Μάιο του 2015, καθότι θα πρέπει να δοθεί παράταση πριν το τέλος του χρόνου (λήγουν).

Το θέμα αυτό προέκυψε την Παρασκευή 14/12 όταν ο Σύνδεσμος μαζί με άλλους φορείς της κτηματαγοράς κλήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ανακοινώσουν την πιο πάνω πρόθεση της κυβέρνησης. Της σύσκεψης προήδρευε η βοηθός του Υπουργού Εσωτερικών στην παρουσία άλλων υπηρεσιακών του Υπουργείου και της Πολεοδομίας, του Συνδέσμου, του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ. Η κύρια αιτία της πρόθεσης αυτής είναι ότι τα κίνητρα αυτά εξυπηρέτησαν σε μεγάλο βαθμό τον λόγο που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης καθότι ο τομέας βρίσκεται τώρα σε αναπτυξιακή πορεία.

Εκεί επεξηγήθηκε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι ότι κατά την ανανέωση των πολεοδομικών κινήτρων, θα ζητηθεί όπως το 50% του επιπλέον συντελεστή που προκύπτει να φορολογηθεί σύμφωνα με την εκάστοτε αξία που προκύπτει από τη γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου. Το ποσό που θα προκύψει θα αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης του Σχεδίου που ετοιμάζει το Υπουργείο για Προσιτή Κατοικία. Όλοι τάχθηκαν ενάντια στο ύψος του ποσοστού αυτού αλλά αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί κάτι ως αντιστάθμισμα.

Ακούστηκαν διάφορες απόψεις με επικρατέστερη να ανανεωθούν τα κίνητρα ως έχουν για τρεις μήνες έως ότου όλοι οι παρευρισκόμενοι συζητήσουν το θέμα με τα μέλη τους και να επανέλθουν με εισηγήσεις κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό αφού περί τα μέσα της σύσκεψης ήρθε και ο Υπουργός Εσωτερικών ο οποίος μάλιστα είπε ότι η πρόταση αυτή θα τεθεί προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης 19/12.

Comments