Ετήσια Γενική Συνέλευση

αναρτήθηκε στις 8 Δεκ 2021, 5:55 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
30 Νοεμβρίου 2021.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση του Συνεσδέσμου που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Nicosia Hilton περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 10:00 π.μ.

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου – Αναφορά στα πεπραγμένα του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατάθεση και έγκριση οικονομικών καταστάσεων Συνδέσμου και Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (αντίγραφο θα σας σταλεί ηλεκτρονικά αργότερα).
3. Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο και ευρύτερα τον κλάδο.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 12:00 μ

1. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο Νουρή
2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, κ. Αντώνη Αντωνίου
3. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του CIPA, κ. Ιωάννη Μάτση
4. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου, κ. Κώστα Παπανικόλα
5. Ομιλία από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Μιχάλη Χαζτηπαναγιώτου.

ΓΕΥΜΑ – 1.00 μ.μ.
Comments