Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 25 Μαΐ 2017, 1:00 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Η ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ του Συνδέσμου που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στις 9.30 π.μ. στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία είναι η ακόλουθη: 

· ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – 9.30 π.μ.  

· ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 10:00 π.μ. 

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού – Αναφορά στα πεπραγμένα του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατάθεση και έγκριση οικονομικών καταστάσεων Συνδέσμου και Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
3. Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σύνδεσμο και ευρύτερα τον κλάδο. 

· ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 12:00 μ 

1. Χαιρετισμός από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.
2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, κ. Χρίστο Μιχαηλίδη.
3. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του CIPA, κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη
4. Χαιρετισμός από την εκπρόσωπο της FIABCI (Τμήμα Κύπρου), κα Μελάνθη Νικολάου.
5. Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτό. 

· ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Απονομή τιμητικής πλακέτας στους πρώην Προέδρους του Συνδέσμου. 

· ΓΕΥΜΑ – 1.00 μ.μ.

Comments