Παρουσία στην Κοιν. Επιτροπή Νομικών

αναρτήθηκε στις 17 Ιαν 2011, 1:46 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 17 Ιαν 2011, 1:48 π.μ. ]

17 Ιανουαρίου 2011.  

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στην οποία είχε προσκληθεί για να εκφέρει τις απόψεις του επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν πρόνοιες του Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2010 και Περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010, νομοσχέδια τα οποία αποτελούν μέρους της μεταρρύθμισης του νομικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση οικοδομών και την έκδοση εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας.
Comments