Παρουσία στην Κοιν. Επιτροπή Νομικών

αναρτήθηκε στις 20 Ιαν 2011, 12:10 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 20 Ιαν 2011, 12:50 π.μ. ]
20 Ιανουαρίου 2011

Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στην οποία είχε προσκληθεί για να εκφέρει τις απόψεις του επί πρότασης νόμου του κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της Κοιν. Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού η οποία έχει σκοπό την παροχή δυνατότητας στον συνιδιοκτήτη που έχει τίτλο συνιδιοκτησίας για τον ανεξάντλητο συντελεστή, να υποβάλλει αίτηση για πολεοδομική άδεια χωρίς την συνυπογραφή των λοιπών συνιδιοκτητών-αγοραστών. 

Ο κος Τοφαρίδης επέδωσε επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής  με την οποία συμφώνησε με την πιο πάνω πρόταση νόμου.
Οι απόψεις του Συνδέσμου ήταν οι ακόλουθες:

1. Εφόσον υπάρχει το δικαίωμα ανεξάντλητου συντελεστή, αυτός να αποτελεί τίτλο χωρίς ακριβή καθορισμό του, εκτός αν ο δικαιούχος αιτηθεί τον καθορισμό του και εφόσον ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, αυτή πρέπει να εξετάζεται, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα στις παραμέτρους των αδειών που εξασφαλίστηκαν ήδη, ή/και των αδειών που δύνανται να εξασφαλιστούν με βάση τον νόμο Περί Πολεοδομίας που θα ισχύει όταν υποβάλλεται η αίτηση χωρίς να απαιτείται η έγκριση των συνιδιοκτητών. 

2. Σε ενιαίες αναπτύξεις, όταν εκδίδονται επιμέρους τίτλοι και υπάρχουν μονάδες οι οποίες δεν έχουν ακόμα συμπληρωθεί/πωληθεί, ο αρχικός ιδιοκτήτης να διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε καταθέσεις εγγράφων (πχ πολεοδομική άδεια) και να συμπληρώνει τις απαιτούμενες εργασίες, χωρίς να απαιτείται η έγκριση των συνιδιοκτητών. 

3. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, πέραν της δημοσίευσης της στον τύπο, η πολεοδομική αρχή θα αποτείνεται στο Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ο οποίος θα τη συμβουλεύει τελεσίδικα με βάση τη νομοθεσία. 

Οι αγοραστές-συνιδιοκτήτες γνωρίζουν από την αρχή σε γενικές γραμμές το μέγεθος του έργου και ενδεχόμενα ότι στα πωλητήρια με βάση τα οποία απέκτησαν την ιδιοκτησία τους περιλαμβάνονται δεσμεύσεις και περιορισμοί στους οποίους συμφώνησαν εκ των προτέρων και δεν πρέπει να μπορούν να εγείρουν εκ των υστέρων για οποιονδήποτε σκοπό. 

Η συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Comments