Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 8 Μαρ 2011, 6:22 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
8 Μαρτίου 2011.

Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα πρόνοιες επί των τριών νομοσχεδίων που αφορούν το πακέτο των νομοσχεδίων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει τη έκδοση αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας. (Περί Πελοεοδομίας και Χωροταξίας, Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών). Κατά τη συνεδρία ο Σύνδεσμος έθεσε ξεκάθαρα τις απόψεις του οι οποίες αφορούσαν κυρίως τη μη ύπαρξη πολυεπίπεδων τίτλων ιδιοκτησίας η οποία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αγορά, στην διασφάλιση του δικαιώματος του ιδιοκτήτης να πουλήσει ή υποθηκεύσει το ακίνητο του, αν αυτό παρουσιάζει οποιαδήποτε παρατυπία και στην εξασφάλιση του ανεξάντλητου συντελεστή στον ιδιοκτήτη ακινήτου.
Comments