Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

αναρτήθηκε στις 27 Ιαν 2012, 1:37 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
27 Ιανουαρίου 2012.

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατά την οποία συζητήθηκε τροποποίηση του Περι Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή. Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου του 2011με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου να διαιρεί και να διανέμει συνιδιόκτητα ακίνητα σε περιπτώσεις αναγκαστικού εκσυγχρονισμού. Ο Σύνδεσμος διαφώνησε με την πιο πάνω τροποποίση και επέδωσε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής (Επισυνάπτεται). Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε τρείς εβδομάδες.
Ċ
LBDA 1,
27 Ιαν 2012, 1:38 π.μ.
Comments