Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

αναρτήθηκε στις 28 Ιαν 2011, 2:09 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
28 Ιανουαρίου 2011.  

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στην προσκλήθηκε για τη συνέχεια της συζήτησης επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν πρόνοιες του Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2010 και Περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010, και συγκεκριμένα για την εκχώρηση του πωλητηρίου εγγράφου ως εξασφάλιση και ειδική εκτέλεση.
Comments