Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

αναρτήθηκε στις 17 Φεβ 2011, 12:45 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
17 Φεβρουαρίου 2011.

Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος στη συνέχεια της συζήτησης στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επί πρότασης νόμου του κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της Κοιν. Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού η οποία έχει σκοπό την παροχή δυνατότητας στον συνιδιοκτήτη που έχει τίτλο συνιδιοκτησίας για τον ανεξάντλητο συντελεστή, να υποβάλλει αίτηση για πολεοδομική άδεια χωρίς την συνυπογραφή των λοιπών συνιδιοκτητών-αγοραστών.

Ο Σύνδεσμος επέδωσε επιστολή στην οποία τονίζεται ότι η έκδοση πολεοδομικής άδειας αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα στην όλη διαδικασία υλοποίησης της κάθε ανάπτυξης και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να περιφρουρηθεί η έγκαιρη έκδοση της. Αυτό εξυπακούει ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να φέρνει αδικαιολόγητα παρεμβολές.

Ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε ότι σε περίπτωση λήξης της περιόδου για υποβολή ενστάσεων χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις, η έκδοση της πολεοδομικής άδειας να προχωρά με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Στην περίπτωση όπου υποβάλλονται ενστάσεις από ιδιοκτήτες οι οποίοι απέκτησαν το δικαίωμα ιδιοκτησίας από τον πωλητή και γνώριζαν βάσει συμβολαίου την ύπαρξη της περαιτέρω ανάπτυξης, να μην λαμβάνονται υπόψη.
Comments