Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

αναρτήθηκε στις 3 Οκτ 2011, 1:08 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
3 Οκτωβρίου 2011

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στην οποία προσκλήθηκε για τη συζήτησης πρότασης νόμου των κ Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους του ΔΗΣΥ και Νικόλα Παπαδόπουλου και Άγγελου Βότση αναφορικά με τροποποίηση του Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου. Η τροποποίηση αφορά την αφαίρεση μεταβιβαστικών τελών όπου καταβάλλεται ΦΠΑ καθώς και την μείωση των μεταβιβαστικών τελών που αφορούν την πρώτη μεταβίβαση κατά 50% για τα επόμενα τρία χρόνια.Comments