Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

αναρτήθηκε στις 10 Σεπ 2013, 1:03 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
9 Σεπτεμβρίου 2013. 

O Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, Νομικό Σύμβουλο και Εκτελεστικό Γραμματέα, στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την Φορολόγηση της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και την κυβερνητική τροποποίηση που προνοεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου των ιδιοκτητών των οποίων, το σύνολο της αξίας της ακίνητής τους περιουσίας (με αξίες του 1980) δεν ξεπερνά τις 5000 ευρώ.

Επίσης συζητήθηκε πρόταση νόμου του Βουλευτή Γ. Περδίκη η οποία αποσκοπεί στη διεύρυνση των περιπτώσεων που απαλλάσσονται από την επιβολή ή είσπραξη του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας (πρώτη κατοικία, γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια κλπ).

Ο Σύνδεσμος ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις του, τονίζοντας ιδιαίτερα το θέμα της ανάγκης φορολόγησης του «πραγματικού ιδιοκτήτη» (αγοραστή / κατόχου) του ακινήτου όταν το αγοραπωλητήριο έγγραφο είναι κατατεθειμένο στο Κτηματολόγιο, και όχι του «θεωρητικού ιδιοκτήτη» (κατόχου τίτλου). Επισυνάπτεται η πιο πρόσφατη επιστολή του Συνδέσμου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Παρά το γεγονός ότι οι Βουλευτές αναγνωρίζουν την ανάγκη υιοθέτησης της πιο πάνω εισήγησης, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ανέφερε ότι για φέτος δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθ’ ότι οι πλείστες φορολογίες έχουν σταλεί και ότι θα πρέπει το Κτηματολόγιο να τους ενημερώσει για τις πιο πάνω περιπτώσεις.
Comments