Συνάντηση Aντιπροσωπείας του Συνδέσμου με την Τρόικα

αναρτήθηκε στις 23 Ιουλ 2012, 12:32 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
6 Ιουλίου 2012. 

Aντιπροσωπεία του Συνδέσμου συναντήθηκε με αντιπροσώπους της Τρόικα στην παρουσία εκπροσώπων της Κεντρικής Τράπεζας. Στη συνάντηση δόθηκε από το Σύνδεσμο νότα αισιοδοξίας για την αγορά ακινήτων και παρουσιάστηκαν οι ιδιαιτερότητες αλλά και οι προοπτικές της.

Αναλύθηκε ο πολύ σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει ο κλάδος για την κυπριακή οικονομία και τονίστηκε ότι ο τομέας ανάπτυξης γης στην Κύπρο βασίζεται σε υγιή θεμέλια και δεν παρουσιάζει τις μεγάλες στρεβλώσεις που παρουσιάζει σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο κλάδος και να συμπαρασύρει τους τραπεζικούς οργανισμούς.

Σε σχέση με τα προβλήματα του κλάδου που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, η αντιπροσωπεία των Συνδέσμου τόνισε το πρόβλημα της στενότητας χρηματοδότησης. Οι ερωτήσεις των εκπροσώπων της Τρόικα περιστράφηκαν κατά κύριο λόγο γύρω από τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και στα προβλήματα των τραπεζών και τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Σύνδεσμος ανέφερε ότι το θέμα της χρηματοδότησης από τις Τράπεζες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη του κλάδου και ότι οι ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών παρουσιάζουν ευκαιρία για βελτίωση της ρευστότητας της οικονομίας για χρηματοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Οι εκπρόσωποι της Τρόικα υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν τη συζήτηση όταν επιστρέψουν για τη δεύτερη φάση.
Comments