Συνάντηση με Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

αναρτήθηκε στις 26 Ιαν 2011, 2:13 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

26 Ιανουαρίου 2010.  

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και Εκτελεστικού Γραμματέα του Συνδέσμου με τον Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, κου Νίκου Ζαμπακίδη κατά την οποία συζητήθηκε αίτημα του Συνδέσμου όπως όλα τα έργα τα οποία αναπτύσσονται και κατέχουν πολεοδομική άδεια, με την παρουσίαση της, να χορηγείται προσωρινή παροχή υδροδότησης για σκοπούς οικοδομικών εργασιών. Παρόμοια διευθέτηση γίνεται με προσωρινή παροχή ρεύματος από την ΑΗΚ. 

Ο κος Τοφαρίδης ενημέρωσε τον κον Ζαμπακίδη ότι, όπως έχει ήδη προταθεί τόσο από το ΕΤΕΚ όσο και από άλλους φορείς περιλαμβανομένου και του Συνδέσμου στο πακέτο των πέντε νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής για εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς της έκδοσης αδειών, η πολεοδομική άδεια αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό έγγραφο καθότι η οικοδομική άδεια χρειάζεται πολλές φορές και χρόνια μέχρι να εκδοθεί. Εισηγήθηκε επίσης όπως η προσωρινή παροχή νερού θα δίδεται για ελάχιστη περίοδο δύο χρόνων με αυτόματη παράταση για ακόμη δύο χρόνια που στην περίοδο αυτή θα έχει εκδοθεί και η οικοδομική άδεια και πιθανόν να έχει αποπερατωθεί και το έργο. 

Από την πλευρά του, ο κος Ζαμπακίδης ανέφερε ότι οι κανονισμοί του ΣΥΛ απαιτούν να δίδεται παροχή νερού μόνο με την παρουσίαση της οικοδομικής άδειας. Εάν εν τω μεταξύ ψηφιστεί ο σχετικός Νόμος, όπως πιο πάνω, τότε αυτόματα θα ισχύσει η πολεοδομική άδεια. Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα μελετήσει και τον τρόπο με τον οποίο η ΑΗΚ δίδει σήμερα παροχή ρεύματος στις οικοδομές και ότι θα ενημερώσει το Σύνδεσμο για τα αποτελέσματα της έρευνας του.
Comments