Συνάντηση με Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2010, 5:28 π.μ. από το χρήστη LBDA 1


Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Συνδέσμου αποτελούμενης από τους κκ Λάκη Τοφαρίδη, Σταύρο Λεπτό και Αντώνη Φραγκούδη με τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, κ Κωνσταντίνο Λύρα. 


Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Εφόρου για τις θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου πάνω σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν το πακέτο των νομοσχεδίων που αφορά τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει την έκδοση αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας.
Comments