Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών - ΤΠΑ

αναρτήθηκε στις 27 Οκτ 2011, 2:01 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
26 Οκτωβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος, Νομικός Σύμβουλος και Εκτελεστικός Γραμματέας του Συνδέσμου έλαβαν μέρος σε συνάντηση που έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί του Τέλους Πολεοδομικής Αναβάθμισης (ΤΠΑ) το οποίο αναμένεται να προωθηθεί μέσα στα πλαίσια των νέων Τοπικών Σχεδίων. Το ΤΠΑ αποσκοπεί στην φορολόγηση του οφέλους που προκύπτει λόγω ένταξης για πρώτη φορά εκτάσεων γης σε καθορισμένη Ζώνη Ανάπτυξης ή από αναβάθμιση ήδη καθορισμέων συντελεστών ανάπτυξης; σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν εντός Ζώνης Ανάπτυξης ή από διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης.
 
Ο Σϋνδεσμος διαφώνησε με το πιο πάνω τέλος τονίζοντας ότι θα πρέπέι να ληφθεί και αυτό υπόψιν στα πλαίσια της μελέτης που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών για αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος της ακίνητης ιδοκτησίας
Comments