Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 26 Νοε 2010, 12:53 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 

· Έγκριση Πρακτικών 

· Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πακέτο των νομοσχεδίων κυβέρνησης για την πολεοδομική αμνηστία 

· Εσωτερική Πολιτική του Συνδέσμου – εισηγήσεις για εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για νέα/υφιστάμενα μέλη, 

· Παγκόσμιο Συνέδριο FIABCI 2011 

· Διάφορα

 

Comments