Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 1 Αυγ 2012, 12:19 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
31 Ιουλίου 2012  

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Συνάντηση με την Τρόικα - Κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο
3. Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών – 30 Αυγούστου
4. Μόνιμη Υπηκοότητα
5. Επικοινωνιακή Πολιτική Συνδέσμου – Πρόταση από ΓΝΩΡΑ
6. Συνέδριο Ακινήτων
7. Διάφορα

Comments