Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 31 Αυγ 2012, 12:41 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
29 Αυγούστου 2012.   

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών – 30 Αυγούστου
3. Μόνιμη Υπηκοότητα - Συνάντηση με CIPA
4. Εγκύκλιος 873 του Τμήματος Κτηματολογίου
5. Επικοινωνιακή Πολιτική Συνδέσμου – Πρόταση από ΓΝΩΡΑ
6. Φορολογία Συνταξιούχων Βάσει Εισοδήματος
7. Συνέδριο Ακινήτων – 26 Σεπτεμβρίου
8. Διάφορα

Comments