Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 7 Νοε 2012, 1:40 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
6 Νοεμβρίου 2012. 

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών 
2. Μόνιμη Υπηκοότητα – Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού 
3. Αποτελέσματα έρευνας Συνδέσμου για αδιάθετα ακίνητα 
4. Επικοινωνιακή Πολιτική Συνδέσμου – Πρόταση από ΓΝΩΡΑ) 
5. Διάφορα
Comments