Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 28 Νοε 2012, 11:48 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
28 Νοεμβρίου 2012. 

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Μόνιμη Υπηκοότητα – Είσοδος σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
3. Επικοινωνιακή Πολιτική Συνδέσμου – Πρόταση από ΓΝΩΡΑ 
4. Δημιουργία Υπεπιτροπής για Ταχεία Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας 
5. Οικονομικά Συνδέσμου. 
6. Πρόταση συνεργασίας με την China Export Online Ltd 
7. Ελευθεροποίηση κλειστών επαγγελμάτων 
8. Διάφορα
Comments