Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 25 Ιαν 2011, 11:56 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
25 Ιανουαρίου 2010.  

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών 

2. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πακέτο των νομοσχεδίων κυβέρνησης για την πολεοδομική αμνηστία 

3. Ενημέρωση για τις συναντήσεις με Τράπεζες 

4. Αγκυρώσεις για υποστήριξη πρανών σε εκσκαφές υπογείων 

5. Έκδοση Εγχειριδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

6. Παγκόσμιο Κογκρέσο FIABCI 2011 

7. Εξέταση Αιτήσεων εγγραφής/διαγραφής νέων μελών οι οποίες περιλαμβάνουν τα νέα κριτήρια 

8. Διάφορα
Comments