Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 1 Μαρ 2013, 1:22 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
26 Φεβρουαρίου 2013.

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Καθορισμός της Στρατηγικής του Συνδέσμου εν όψει της εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας 
3. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
4. Ενημέρωση για τις συναντήσεις της Επιτροπής του Συνδέσμου για Ταχεία Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας 
5. Εγγραφές Νέων Μελών 
6. Διάφορα
Comments