Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 28 Απρ 2013, 9:38 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
25 Απριλίου 2013.  

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών (επισυνάπτονται)
2. Τα εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης για ανάπτυξη της οικονομίας 
3. Μόνιμη Υπηκοότητα (εισηγήσεις από την PAFILIA και το Δικ. Γραφείο Ανδρέα Δημητριάδη – επισυνάπτονται) 
4. Επιστολή, ΚΑΝΙΚΑ (επισυνάπτεται) 
5. Επιβολή τέλους έκδοσης πιστοποιητικού μεταβίβασης (επισυνάπτεται επιστολή του Δήμου Λευκωσίας) 
6 Προσωπικές εγγυήσεις από την ΑΗΚ (επισυνάπτεται επιστολή της ΑΗΚ) 
7. Εγγραφές Νέων Μελών – RAFTIS και GALAXYGA 
8. Διάφορα
Comments