Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου.

αναρτήθηκε στις 4 Ιουν 2013, 11:14 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
4 Ιουνίου, 2013.

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών - Ενημέρωση 
3. Έγκριση της Αγγλικής Μετάφρασης αναφορικά με την Αναθεώρηση Κριτήριων για Χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης σε Κατοίκους Τρίτων Χωρών 
4. Ενημέρωση για τη συνάντηση της Επιτροπής Τίτλων Ιδιοκτησίας με το ΕΤΕΚ 
5. Ενημέρωση για τη πρόσφατη συνεδρία της Κοιν. Επιτροπής Εσωτερικών 
6. Εισηγήσεις Συνδέσμου για τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
7. Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβούλου στη θέση του κ. Χρίστου που αποχωρεί 
8. Εγγραφές Νέων Μελών 
9. Έγκριση Λογαριασμών για το 2012 
10. Διάφορα
Comments