Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου.

αναρτήθηκε στις 10 Ιουλ 2013, 12:30 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 10 Ιουλ 2013, 12:31 π.μ. ]
9 Ιουλίου 2013.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Αναγνώριση του θεσμού της Μόνιμης Διαμονής από άλλες χώρες της ΕΕ 
3. Κυπριακή Ιθαγένεια
4. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
5. Αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων σε δημόσιο πλειστηριασμό
6 Διορισμός εκπροσώπου του Συνδέσμου σε Επιτροπή για προώθηση της Κύπρου στη Ρωσία και άλλες χώρες
7. Διορισμός Γραμματέα Συνδέσμου στη θέση του κ. Χρίστου που απεχώρησε
8. Εγγραφές Νέων Μελών 
9. Διάφορα
Comments