Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου.

αναρτήθηκε στις 28 Αυγ 2013, 11:30 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
28 Αυγούστου 2013.  

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών 
2. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
3. Ετοιμασία Νέας Νομοθεσίας - Διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης σχεδίων ανάπτυξης 
4. Αναγκαστικές Πωλήσεις Ακινήτων σε Δημόσιο Πλειστηριασμό 
5 Προσφορά Κοινωνικής Στέγης 
6. Συνέδριο Ακινήτων - 12 Νοεμβρίου 
7. Διαγραφές Μελών 
8. Διάφορα 

Comments