Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 29 Σεπ 2013, 10:05 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 29 Σεπ 2013, 10:06 μ.μ. ]
25 Σεπτεμβρίου 2013. 

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών 
2. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
3. Ετοιμασία Νομοθεσίας για PPP
4. Ο Περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013  
5. Ρύθμιση Χρηματοδοτικών Μισθώσεων. 
6. Business Forum in Beijing & Shangai 27/10 - 2/11/2013 
7. Προσφορά Κοινωνικής Στέγης 
8. Συνέδριο Ακινήτων - 12 Νοεμβρίου (
9. Διαγραφές Μελών 
10. Διάφορα
Comments