Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 6 Φεβ 2014, 5:17 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

5 Φεβρουαρίου 2014.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Συναντήσεις με την ΤΡΟΙΚΑ
3. Επανεκτιμήσεις και Αποχετευτικά
4. Όραμα Συνδέσμου – Ανταλλαγή απόψεων
5. Μόνιμη Παραμονή
6. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Κοινή επιστολή
7. Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
8. Οικονομικά Συνδέσμου
9. Διάφορα
Comments