Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 4 Απρ 2014, 12:13 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
3 Απριλίου 2014.

Η hμερήσια dιάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:1. Έγκριση Πρακτικών
2. Πολιτογράφηση Επενδυτών
3. ΦΠΑ σε ενοικιαζόμενα κτίρια
4. Επιτροπή Κατασκευών ΟΕΒ – ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις
5. Αναγκαστικές πωλήσεις ενυπόθηκων ακινήτων
6 . Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Νομοσχέδιο από τον Στ. Λεπτό
7. Δημόσια Διαβούλευση - Ο Περί Οδών και Οικοδομών Νόμος Διοικητικά Πρόστιμα και Ευθύνες
8. Δημόσια Διαβούλευση για τις παραμέτρους σχεδιασμού των κατοικιών με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργεια
9. 10ο Συνέδριο Ακινήτων
10. Έγκριση λογαριασμών Συνδέσμου
11. Διαγραφές Μελών
12. Διάφορα
Comments