Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 14 Μαΐ 2014, 2:40 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
12 Μαίου 2014.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Συναντήσεις με την ΤΡΟΙΚΑ
3. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
4. Επιτροπή Κατασκευών ΟΕΒ
5. Όραμα Συνδέσμου – Ανταλλαγή απόψεων
6. Εξέταση αιτήσεων – νέα μέλη
7. Διάφορα
Comments