Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 16 Ιουν 2014, 3:40 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
12 Ιουνίου 2014.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Όραμα Συνδέσμου – Πρώτη ανταλλαγή απόψεων
3. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
4. Προμήθειες από πωλήσεις ακινήτων – Φόρος εισοδήματος
5. Επέκταση της περιόδου για είσπραξη μεταβιβαστικών όπου υπάρχει ΦΠΑ
6. Εξέταση αιτήσεων – νέα μέλη
Comments