Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 2 Ιουλ 2014, 5:16 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
1 Ιουλίου 2014.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Συνάντηση με Κεντρική Τράπεζα
3. Συνάντηση με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD)
4. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
5. Σημείωμα του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για το ΦΠΑ σημείο Β
6. Διάφορα
Comments