Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 10 Σεπ 2014, 5:47 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
8 Σεπτεμβρίου 2014.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη: 

1. Παρουσίαση από την κα Λιάνα Τουμάζου (RICS)
2. Έγκριση Πρακτικών
3. Εκποιήσεις Ακινήτων και άλλα σχετικά νομοσχέδια
4. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
5. Εξεύρεση τρόπων για αύξηση επενδυτών από την Κίνα  
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές  
7. Συνέδριο Ακινήτων - 25 Σεπτεμβρίου
8. Έγκριση Νέων Μελών  
9. Διάφορα
Comments