Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 23 Οκτ 2014, 1:03 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
20 Οκτωβρίου 2014.  

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Εκδήλωση Πολεοδομικού Συμβουλίου 
4. Αύξηση Επενδυτών από την Κίνα – Ενημέρωση από τη σχετική Επιτροπή
5. Οικονομικά Συνδέσμου
6. Έγκριση και Διαγραφή Νέων Μελών
7. Διάφορα
Comments