Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 17 Δεκ 2014, 6:31 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
10 Δεκεμβρίου 2014. 

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Ενημέρωση για τις συναντήσεις που έγιναν με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών, την Πολεοδομία, το ΕΤΕΚ και το Κτηματολόγιο
3. Ενημέρωση για τις διάφορες εκδηλώσεις που μετείχε ο Σύνδεσμος (ανάπλαση του παλαιού ΓΣΠ, παρουσίαση στην Πολεοδομία κλπ).
4. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
5. Αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Σάντη
6. Έγκριση Νέων Μελών
7. Οικονομικά Συνδέσμου
8. Διάφορα
Comments