Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 9 Φεβ 2015, 6:32 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
30 Ιανουαρίου 2015.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών
2. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
3. Ενημέρωση για τις συναντήσεις που έγιναν για το θέμα των αδειοδοτήσεων/τιτλοποίησης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών, την Πολεοδομία, το ΕΤΕΚ, το Κτηματολόγιο και την Ένωση Δήμων.
4. Συνάντηση με την Τρόικα
5. Αξιοποίηση Κρατικής Γης – Ενημέρωση για τις συναντήσεις που έγιναν με Σύνδεσμο Τραπεζών, ΕΤΕΚ και Έφορο Αποκρατικοποιήσεων
6. Πλαίσιο Αφερεγγυότητας – Ενημέρωση για την παρουσίαση που έγινε στις 22 Ιανουαρίου και για τη συνεδρία της Κοιν. Επιτροπής Οικονομικών στις 26 Ιανουαρίου
7. Έγκριση Λογαριασμών Συνδέσμου για το 2014
8. Διάφορα
Comments