Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 25 Μαΐ 2015, 10:12 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
Τρίτη 19 Μαϊου 2015.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα συναντήσεις των Επιτροπών του Συνδέσμου
3. Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον ΔΗΣΥ
4. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή
5. Κολυμβητικές Δεξαμενές
6. Οικονομικά Συνδέσμου
7. Έγκριση Νέων Μελών
8. Διάφορα
Comments