Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 9 Ιουν 2015, 5:49 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών (επισυνάπτονται)
2. Ενημέρωση για τις συναντήσεις με Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών και με το Κτηματολόγιο – Τίτλοι Ιδιοκτησίας
3. Ενημέρωση για τη συνάντηση με Ολλανδούς Εμπειρογνώμονες σε σχέση με Μελέτη για διευκόλυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
4. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή
5. Οικονομικά Συνδέσμου
6. Διάφορα
Comments