Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 22 Ιουλ 2015, 1:49 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συναντήσεις με την Τρόικα 
3. Ενημέρωση για τις συναντήσεις με Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών και με το Κτηματολόγιο – Τίτλοι Ιδιοκτησίας
4. Ενημέρωση για τη συνάντηση με την ΙΜΗ – Συνέδριο Ακινήτων
5. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στη Βουλή
6. Επιστολή Amaral 
7. Οικονομικά Συνδέσμου
8. Έγκριση νέων μελών 
9. Διάφορα

Comments