Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 1 Σεπ 2015, 11:06 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, 2015.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Ενημέρωση για τη συνάντηση με το Σύνδεσμο Εκτιμητών
3. Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
4. Ενημέρωση για το νομοσχέδιο που αφορά τον απεγκλωβισμό των αγοραστών
5. Επιστολή Α&Α Αποστολίδης 
6. Ο Δημόσιος Ρόλος της Κρατικής Γης 
7. Διάφορα
Comments