Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 18 Ιαν 2016, 1:16 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Η ημερήσια διάταξη της Συνεδρίας περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Προσχέδιο Νομοσχεδίου Ο Περί Διαχείρισης Σύμβασης και Διαδικασίας Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2015 - Ενημέρωση από Στ. Λεπτό
3. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων – Ενημέρωση από Α. Κακουλλή
4. Αξιοποίηση Κρατικής Γης – Ενημέρωση από Γ. Πίπη
5. Συνάντηση με ΟΣΕΟΚ 
6. Εγγραφές Μελών – AFRICANOS PROPERTIES
7. Διάφορα
Comments