Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 21 Μαρ 2016, 4:17 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016. 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00 μ. στα ραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 

1. Έγκριση πρακτικών - επισυνάπτονται
2. Ο Περί Διαχείρισης Σύμβασης και Διαδικασίας Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος και Ο Περί Σύστασης και Λειτουργίας Οργανισμών Διαχείρισης Διαδικασίας Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Ενημέρωση για τη συνάντηση που θα γίνει στις 9.00 πμ
3. Ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτου Νόμος (Απεγκλωβισμός Αγοραστών)
4. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των πωλητών να παραδίδουν waiver στον αγοραστή
5. Ενημέρωση για τα διάφορα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στη Βουλή
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Διάφορα
Comments