Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 2 Νοε 2016, 2:24 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
31 Οκτωβρίου 2016.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη: 


1. Έγκριση πρακτικών
2. Επανεξέταση της πολιτικής του φόρου εισοδήματος – Συνάντηση με PWC
3. Τεχνική βοήθεια της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου της πολεοδομικής νομοθεσίας
4. Κοινόχρηστα
5. Ο ΦΠΑ στη γη
6. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
7. Οικονομικά Συνδέσμου
8. Διάφορα
Comments