Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 9 Ιουν 2017, 3:32 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο HILTON PARK της OEB, στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2 Διάφορες νομοθεσίες/προτάσεις νόμου που συζητούνται στη Βουλή (ΦΠΑ στη γη, Πυρασφάλεια κλπ)
3. Εισήγηση του Υπ. Οικονομικών για κατάργηση του Άρθρου 11 Β του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 
4. Άδειες εισόδου από Κίνα και Μέτρα των Τραπεζών 
5. Προσφορά Κοινωνικής Στέγης 
6. Οικονομικά Συνδέσμου – Επικαιροποίηση στοιχείων Τραπεζικού λογαριασμού και καθυστερημένες οφειλές μελών
7. Διάφορα
Comments