Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 2 Ιαν 2018, 11:26 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της IMPERIO PROPERTIES στη Λεμεσό, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη Γη
3. Αξιοποίηση της κρατικής γης
4. Κοινόχρηστα / Κοινόκτητες Οικοδομές
5. Η νέα πολιτική της Κίνας για επενδύσεις σε ακίνητα
6. Εισηγήσεις Συνδέσμου για τον Νόμο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Ειδική Εκτέλεση)
7. Οικονομικά Συνδέσμου
Comments