Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιαν 2018, 1:45 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Απαιτήσεις Τραπεζών 
3. Κοινόχρηστα / Κοινόκτητες Οικοδομές
4. Ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη Γη
5. Εγγραφές/Διαγραφές Μελών

Comments