Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2018, 10:00 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
3. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου
4. Απεγκλωβισμός Αγοραστών
5. Συνέδριο Ακινήτων – 17 Μαΐου
6. Διάφορα

Comments